Dịch bệnh COVID-19 đang thanh lọc những doanh nghiệp trẻ, quy mô nhỏ

Dịch bệnh COVID-19 đang tác động xấu lên nhiều doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Vũ Long
Dịch bệnh COVID-19 đang tác động xấu lên nhiều doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Vũ Long
Dịch bệnh COVID-19 đang tác động xấu lên nhiều doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top