Đi tìm “cỗ máy” cắt xén điều kiện kinh doanh

Ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Ảnh: P.V
Ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Ảnh: P.V