Đi siêu thị mua hàng 2,8 triệu đồng, bị quẹt thẻ tín dụng 28 triệu đồng

Hóa đơn in ra tổng số tiền phải thanh toán là 2,8 triệu đồng, nhưng cà thẻ tới 28 triệu đồng. Ảnh: NDCC
Hóa đơn in ra tổng số tiền phải thanh toán là 2,8 triệu đồng, nhưng cà thẻ tới 28 triệu đồng. Ảnh: NDCC
Hóa đơn in ra tổng số tiền phải thanh toán là 2,8 triệu đồng, nhưng cà thẻ tới 28 triệu đồng. Ảnh: NDCC
Lên top