Đi du học, du lịch trá hình để xuất khẩu lao động "chui"

Người lao động học ngoại ngữ trước khi đi xuất khẩu lao động. Ảnh minh họa. HẢI NGUYỄN
Người lao động học ngoại ngữ trước khi đi xuất khẩu lao động. Ảnh minh họa. HẢI NGUYỄN
Người lao động học ngoại ngữ trước khi đi xuất khẩu lao động. Ảnh minh họa. HẢI NGUYỄN
Lên top