Đi ăn nhà hàng, khách quẹt thẻ bị trừ gần 700 triệu đồng