ĐHĐCĐ LienVietPostBank 2021: "Bầu" Thuỵ được bầu vào hội đồng quản trị

Ông Phạm Doãn Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc LienVietPostBank phát biểu tại ĐHĐCĐ. Ảnh LPB
Ông Phạm Doãn Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc LienVietPostBank phát biểu tại ĐHĐCĐ. Ảnh LPB
Ông Phạm Doãn Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc LienVietPostBank phát biểu tại ĐHĐCĐ. Ảnh LPB
Lên top