ĐHCĐ HDBank (HDB) 2021: Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 7.281 tỉ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch chia cổ tức năm 2020 và Phương án tăng Vốn Điều Lệ năm 2021. Ảnh: HDBank
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch chia cổ tức năm 2020 và Phương án tăng Vốn Điều Lệ năm 2021. Ảnh: HDBank
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch chia cổ tức năm 2020 và Phương án tăng Vốn Điều Lệ năm 2021. Ảnh: HDBank
Lên top