ĐHCĐ Eximbank 2019 lần 3 bất thành: Tranh cãi gắt việc bầu Chủ tịch HĐQT

Đại hội cổ đông Eximbank diễn ra vào sáng ngày 21.6. Ảnh G.M
Đại hội cổ đông Eximbank diễn ra vào sáng ngày 21.6. Ảnh G.M
Đại hội cổ đông Eximbank diễn ra vào sáng ngày 21.6. Ảnh G.M
Lên top