Đến tháng 7.2020, sẽ có đủ thịt lợn đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng

Giá thịt lợn trên thị trường ở mức từ 120.000-160.000 đồng do nguồn cung thiếu hụt và phải qua nhiều khâu trung gian. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn trên thị trường ở mức từ 120.000-160.000 đồng do nguồn cung thiếu hụt và phải qua nhiều khâu trung gian. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn trên thị trường ở mức từ 120.000-160.000 đồng do nguồn cung thiếu hụt và phải qua nhiều khâu trung gian. Ảnh: Kh.V
Lên top