Đến hết quý III, "ông lớn" PVOil lỗ lũy kế hơn 1.000 tỉ đồng

PVOil lỗ lũy kế 1.059 tỉ đồng tại ngày 30.9.2020
Ảnh: P.V
PVOil lỗ lũy kế 1.059 tỉ đồng tại ngày 30.9.2020 Ảnh: P.V
PVOil lỗ lũy kế 1.059 tỉ đồng tại ngày 30.9.2020 Ảnh: P.V
Lên top