Đến bao giờ người dân rút điện thoại trả tiền... trà đá, vé xe?

Các khách mời tham gia toạ đàm "Thúc đẩy thanh toán điện tử trên toàn quốc". Ảnh: T.C
Các khách mời tham gia toạ đàm "Thúc đẩy thanh toán điện tử trên toàn quốc". Ảnh: T.C
Các khách mời tham gia toạ đàm "Thúc đẩy thanh toán điện tử trên toàn quốc". Ảnh: T.C
Lên top