Đến bao giờ Dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh mới về đích?

Dự án đường sắt Hà Nội-Quảng Ninh không báo ngày về đích.
Dự án đường sắt Hà Nội-Quảng Ninh không báo ngày về đích.
Dự án đường sắt Hà Nội-Quảng Ninh không báo ngày về đích.
Lên top