Đêm trước ngày vía Thần Tài, người dân xếp hàng mua vàng

Chen chúc mua vàng vào tối ngày 13.2, trước ngày Vía Thần tài. Ảnh Lan Hương
Chen chúc mua vàng vào tối ngày 13.2, trước ngày Vía Thần tài. Ảnh Lan Hương
Chen chúc mua vàng vào tối ngày 13.2, trước ngày Vía Thần tài. Ảnh Lan Hương
Lên top