Đêm hòa nhạc gây quỹ vắc xin là ý tưởng tuyệt vời

Đêm hòa nhạc kết nối 5 châu ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 đã thu hút được sự quan tâm của bạn bè 5 châu. Ảnh: Thùy Trang
Đêm hòa nhạc kết nối 5 châu ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 đã thu hút được sự quan tâm của bạn bè 5 châu. Ảnh: Thùy Trang
Đêm hòa nhạc kết nối 5 châu ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 đã thu hút được sự quan tâm của bạn bè 5 châu. Ảnh: Thùy Trang
Lên top