Đề xuất tiếp tục xuất khẩu gạo: Lượng gạo dự trữ trong nước dồi dào

Các doanh nghiệp khẳng định nguồn cung gạo dồi dào, đảm bảo ngay cả trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Hải Nguyễn
Các doanh nghiệp khẳng định nguồn cung gạo dồi dào, đảm bảo ngay cả trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Hải Nguyễn
Các doanh nghiệp khẳng định nguồn cung gạo dồi dào, đảm bảo ngay cả trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top