Đề xuất tiếp tục giảm 35 khoản phí, lệ phí trong nửa đầu năm 2022

Hàng loạt khoản phí, lệ phí tiếp tục được đề xuất giảm trong nửa đầu 2022. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hàng loạt khoản phí, lệ phí tiếp tục được đề xuất giảm trong nửa đầu 2022. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hàng loạt khoản phí, lệ phí tiếp tục được đề xuất giảm trong nửa đầu 2022. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top