Đề xuất tăng phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Mức phí bảo bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản sẽ tăng. Ảnh: Văn Đức.
Mức phí bảo bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản sẽ tăng. Ảnh: Văn Đức.
Mức phí bảo bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản sẽ tăng. Ảnh: Văn Đức.
Lên top