Đề xuất tăng mức xử phạt hành vi kinh doanh hóa chất trái phép

Bộ Công thương đề xuất tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm; quy hoạch thành khu vực để tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm. (Ảnh minh họa)
Bộ Công thương đề xuất tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm; quy hoạch thành khu vực để tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm. (Ảnh minh họa)
Bộ Công thương đề xuất tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm; quy hoạch thành khu vực để tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm. (Ảnh minh họa)
Lên top