Đề xuất tăng gấp 3 lần tiền phạt với người trốn thuế

Bộ Tài chính đề xuất tăng phạt gấp 3 số tiền trốn thuế của người vi phạm. Ảnh TL.
Bộ Tài chính đề xuất tăng phạt gấp 3 số tiền trốn thuế của người vi phạm. Ảnh TL.
Bộ Tài chính đề xuất tăng phạt gấp 3 số tiền trốn thuế của người vi phạm. Ảnh TL.
Lên top