Đề xuất phát triển 3 “đầu tàu” có khả năng dẫn dắt thị trường

Mobifone là 1 trong 3 doanh nghiệp được đề xuất lựa chọn thí điểm đưa ra những chính sách riêng để phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn. Ảnh: T.Đ
Mobifone là 1 trong 3 doanh nghiệp được đề xuất lựa chọn thí điểm đưa ra những chính sách riêng để phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn. Ảnh: T.Đ
Mobifone là 1 trong 3 doanh nghiệp được đề xuất lựa chọn thí điểm đưa ra những chính sách riêng để phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn. Ảnh: T.Đ
Lên top