Đề xuất nhập trên 59 nghìn tấn thuốc lá nguyên liệu trong năm 2020

Thuốc lá nguyên liệu được sản xuất trong nước. (Ảnh minh họa)
Thuốc lá nguyên liệu được sản xuất trong nước. (Ảnh minh họa)
Thuốc lá nguyên liệu được sản xuất trong nước. (Ảnh minh họa)
Lên top