Đề xuất mua máy bay trực thăng để dập lửa chung cư