Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đề xuất mua máy bay trực thăng để dập lửa chung cư