Đề xuất “mua chung” hàng hóa thiết yếu tại các khu dân cư, khu bị phong tỏa

Khách hàng tại các chung cư, khu cách ly, phong tỏa có thể đăng ký "mua chung" hàng hóa thiết yếu để được phục vụ. Ảnh: Tấn Thanh
Khách hàng tại các chung cư, khu cách ly, phong tỏa có thể đăng ký "mua chung" hàng hóa thiết yếu để được phục vụ. Ảnh: Tấn Thanh
Khách hàng tại các chung cư, khu cách ly, phong tỏa có thể đăng ký "mua chung" hàng hóa thiết yếu để được phục vụ. Ảnh: Tấn Thanh
Lên top