Đề xuất lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về quy hoạch

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề xuất lập Ban Chỉ đạo quốc gia về quy hoạch. Ảnh: Th.Phúc
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề xuất lập Ban Chỉ đạo quốc gia về quy hoạch. Ảnh: Th.Phúc
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề xuất lập Ban Chỉ đạo quốc gia về quy hoạch. Ảnh: Th.Phúc
Lên top