Đề xuất không bắt buộc sàn thương mại điện tử nộp thuế thay người bán

Đề xuất không bắt buộc sàn thương mại điện tử nộp thuế thay người bán. Ảnh minh họa: N.T
Đề xuất không bắt buộc sàn thương mại điện tử nộp thuế thay người bán. Ảnh minh họa: N.T
Đề xuất không bắt buộc sàn thương mại điện tử nộp thuế thay người bán. Ảnh minh họa: N.T
Lên top