Đề xuất Hà Nội hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại phiên họp. Ảnh quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại phiên họp. Ảnh quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại phiên họp. Ảnh quochoi.vn
Lên top