Đề xuất giữ Ga Nha Trang làm bảo tàng thay vì xây trung tâm thương mại

Ga Nha Trang là một phần ký ức của nhiều người dân Khánh Hòa. Ảnh: TC
Ga Nha Trang là một phần ký ức của nhiều người dân Khánh Hòa. Ảnh: TC
Ga Nha Trang là một phần ký ức của nhiều người dân Khánh Hòa. Ảnh: TC
Lên top