Đề xuất giảm thuế cho DN: Nghiên cứu kỹ, đánh giá thực tế, tránh trục lợi

Nghiên cứu kỹ, đánh giá thực tế, tránh trục lợi chính sách. Ảnh minh họa. Ảnh Hải Nguyễn.
Nghiên cứu kỹ, đánh giá thực tế, tránh trục lợi chính sách. Ảnh minh họa. Ảnh Hải Nguyễn.
Nghiên cứu kỹ, đánh giá thực tế, tránh trục lợi chính sách. Ảnh minh họa. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top