Đề xuất giảm mạnh lãi vay, không đòi hỏi thế chấp để tiếp sức cho DN

Các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam cần được giảm lãi suất vay ngân hàng để vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: CAO THĂNG
Các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam cần được giảm lãi suất vay ngân hàng để vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: CAO THĂNG
Các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam cần được giảm lãi suất vay ngân hàng để vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: CAO THĂNG
Lên top