Đề xuất giảm giá điện, tiền điện đợt 3: Nên mở rộng thêm một số đối tượng

Lên top