Đề xuất giảm giá dịch vụ hàng không

Khử trùng trên máy bay. Ảnh: Ngọc Thành
Khử trùng trên máy bay. Ảnh: Ngọc Thành
Khử trùng trên máy bay. Ảnh: Ngọc Thành
Lên top