Đề xuất gia hạn giá FiT cho điện mặt trời ít nhất 6 tháng sau năm 2020

Lên top