Đề xuất đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 0-5%

Lên top