Đề xuất điện một giá 2.703 đồng/kWh: Chưa thấy lợi ích cho người sử dụng

Infographic: Văn Thắng
Infographic: Văn Thắng
Infographic: Văn Thắng
Lên top