Đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với nước hoa: Liệu có phù hợp?

Điện thoại sẽ bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt? Ảnh minh họa.
Điện thoại sẽ bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt? Ảnh minh họa.
Điện thoại sẽ bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt? Ảnh minh họa.
Lên top