Đề xuất “cởi trói” casino để phát triển du lịch

Hiện quy định chứng minh thu nhập khiến người Việt ngần ngại khi bước vào casino. Ảnh: Casino Corona Phú Quốc
Hiện quy định chứng minh thu nhập khiến người Việt ngần ngại khi bước vào casino. Ảnh: Casino Corona Phú Quốc
Hiện quy định chứng minh thu nhập khiến người Việt ngần ngại khi bước vào casino. Ảnh: Casino Corona Phú Quốc
Lên top