Đề xuất chuyển quy hoạch 4.600MW điện hạt nhân sang làm điện khí ở Cà Ná

Lên top