Đề xuất chính sách ưu đãi với các dự án sử dụng sản phẩm cơ khí nội địa

Sau nhiều năm, cơ khí nội địa còn chưa đủ sức cạnh tranh ngay tại thị trường nội địa.
Ảnh minh họa.
Sau nhiều năm, cơ khí nội địa còn chưa đủ sức cạnh tranh ngay tại thị trường nội địa. Ảnh minh họa.
Sau nhiều năm, cơ khí nội địa còn chưa đủ sức cạnh tranh ngay tại thị trường nội địa. Ảnh minh họa.
Lên top