Đề xuất cấp đông hàng triệu tấn thịt lợn để dự trữ đối phó dịch tả lợn

Cần xem xét lại mức hỗ trợ hợp lý đối với lợn phải tiêu hủy, để người dân tự giác báo dịch, để  hạn chế thấp nhất thiệt hại. Ảnh: PV
Cần xem xét lại mức hỗ trợ hợp lý đối với lợn phải tiêu hủy, để người dân tự giác báo dịch, để hạn chế thấp nhất thiệt hại. Ảnh: PV
Cần xem xét lại mức hỗ trợ hợp lý đối với lợn phải tiêu hủy, để người dân tự giác báo dịch, để hạn chế thấp nhất thiệt hại. Ảnh: PV
Lên top