Đề xuất cấm xe máy ngoại tỉnh vào Hà Nội: Người trong cuộc nói gì?