Đề xuất 3 phương án nhận diện xe kinh doanh vận tải

Nhận diện xe kinh doanh vận tải thông qua màu tem đăng kiểm. Ảnh minh hoạ
Nhận diện xe kinh doanh vận tải thông qua màu tem đăng kiểm. Ảnh minh hoạ
Nhận diện xe kinh doanh vận tải thông qua màu tem đăng kiểm. Ảnh minh hoạ
Lên top