Đề xuất 2 phương án linh hoạt để khơi thông "điểm nghẽn" xuất khẩu gạo

Cần linh hoạt các giải pháp để lưu thông điểm nghẽn gây ách tắc trong xuất khẩu gạo. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Cần linh hoạt các giải pháp để lưu thông điểm nghẽn gây ách tắc trong xuất khẩu gạo. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Cần linh hoạt các giải pháp để lưu thông điểm nghẽn gây ách tắc trong xuất khẩu gạo. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Lên top