Để Việt Nam có những tập đoàn khổng lồ: Muốn ngôi nhà lớn, cần bắt đầu xây từ móng

Kỳ vọng doanh nghiệp Việt trở thành tập đoàn “khổng lồ”. Ảnh minh họa: Cao Nguyên
Kỳ vọng doanh nghiệp Việt trở thành tập đoàn “khổng lồ”. Ảnh minh họa: Cao Nguyên
Kỳ vọng doanh nghiệp Việt trở thành tập đoàn “khổng lồ”. Ảnh minh họa: Cao Nguyên
Lên top