Để tư nhân đầu tư vào hệ thống truyền tải điện có lợi gì?

Công nhân Đội Dịch vụ Kỹ thuật Thanh Hóa trên công trường. Ảnh: Hải Hà
Công nhân Đội Dịch vụ Kỹ thuật Thanh Hóa trên công trường. Ảnh: Hải Hà
Công nhân Đội Dịch vụ Kỹ thuật Thanh Hóa trên công trường. Ảnh: Hải Hà
Lên top