Để phát triển, hộ kinh doanh cá thể không thể "nằm" ngoài luật

Doanh nghiệp tư nhân đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP. Mục tiêu của Chính phủ đến năm 2020 đạt 1 triệu doanh nghiệp. Ảnh: Kh.V
Doanh nghiệp tư nhân đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP. Mục tiêu của Chính phủ đến năm 2020 đạt 1 triệu doanh nghiệp. Ảnh: Kh.V
Doanh nghiệp tư nhân đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP. Mục tiêu của Chính phủ đến năm 2020 đạt 1 triệu doanh nghiệp. Ảnh: Kh.V
Lên top