Đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động thủy điện Thượng Nhật

Đoàn Kiểm tra sẽ đề xuất lãnh đạo Bộ Công Thương thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp cho Công ty CP đầu tư thuỷ điện Miền Trung Việt Nam tại nhà máy thủy điện Thượng Nhật. Ảnh: P.Đạt.
Đoàn Kiểm tra sẽ đề xuất lãnh đạo Bộ Công Thương thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp cho Công ty CP đầu tư thuỷ điện Miền Trung Việt Nam tại nhà máy thủy điện Thượng Nhật. Ảnh: P.Đạt.
Đoàn Kiểm tra sẽ đề xuất lãnh đạo Bộ Công Thương thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp cho Công ty CP đầu tư thuỷ điện Miền Trung Việt Nam tại nhà máy thủy điện Thượng Nhật. Ảnh: P.Đạt.
Lên top