Đề nghị sớm xác định chương trình Hội nghị WEF ASEAN 2018 tại Hà Nội

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende. Ảnh: Thành Chung.
Lên top