Đề nghị nâng mức hỗ trợ lợn bị dịch tả châu Phi ngang giá thị trường

Giá lợn tại miền Bắc thấp hơn giá lợn tại miền Nam đã khiến thương lái đẩy mạnh "lái lợn" từ Bắc vào Nam. Nguồn: Anova Feed.
Giá lợn tại miền Bắc thấp hơn giá lợn tại miền Nam đã khiến thương lái đẩy mạnh "lái lợn" từ Bắc vào Nam. Nguồn: Anova Feed.
Giá lợn tại miền Bắc thấp hơn giá lợn tại miền Nam đã khiến thương lái đẩy mạnh "lái lợn" từ Bắc vào Nam. Nguồn: Anova Feed.
Lên top