Đề nghị hai tập đoàn lớn của Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine

Lên top