Đề nghị đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế 0-5%

Lên top